Djuren

På pingstaftonen, 14/5-2016 så fick sex dräktiga kvigor åka på en lång semester till Trönninge hos Rolle.

Rolle och hans bror Yngve passar dem hela sommaren.

Den 11 maj 2016 sprang våra drygt 200 mjölkkor ut på bete för första gången i år.