Gården

Här är en bild på hela gården, från boningshuset till torken.


Högryds Lantbruk är en mjölkgår utanför Tvååker som har ca 260 kor.

Vi gick över till ekologiskt år 1996 och firar 20 års jubileum i år.

År 2011 byggde vi biogasen och nya stallet och 2012 byggdes nya torken. 3:dje januari samma år så startades biogasen första gången och nu, år 2016 så går den bra.


Sommaren 2015 gjöt vi två nya plansilo, en gödselplatta och en gödselbrunn.

Gödselplattan och brunnen gör att vi inte måste flytta gödslet från nya stallet till ungdjursstallet.

Plansilosarna ligger ovanför de tidigare silosarna.