Växtodlingen

Bilder innifrån och utifrån på den nybygda hallen. Här inne lagras fiberströ, halm, maskiner mm.

I porten till vänster ligger HBC- rummet, det är där fiberströt tillverkas.

Fiberströ är ett material som pressas ut ur gödseln från djuren och sedan värms upp till 70 grader för att döda bakterierna. Detta kör vi in i stallarna som strömedel i liggbåsen och som upptorkande i djupströbäddarna.


EU har varit med och finansierat detta bygget.

Fredagen den 13/5 2016 kom AB Täckdikningar hit och  påbörjade  dikningen av en bit åker som ligger brevid våtmarken vi byggde sommaren 2014.

De som arbetar med dikningen är Tore, som är morbror till våran Niklas, Daniel, som är kusin till våran Niklas, och Bertil.

Dikningen beräknas vara klar om en till en och en halv vecka.